Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

OD nisam educirana DO sada znam sve

U suradnji sa kompanijom Avon  održali smo prvo  live predavanje,na FB stranici "Avon" ,  na temu "Uloga i znacaj screening programa u ranoj detekciji raka dojke" o kojem govori dr.Alen Humačkić , specijalista radiološke dijagnostike .
Saznajte sve što trebate o karcinomu dojke, screening programima i liječenju ove bolesti.
Brinite o sebi 

https://www.facebook.com/AvonBosnaiHercegovina/videos/1577300845941750

https://www.facebook.com/239090431499/videos/579269696480036