Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Dio našeg tima za RFTC 2021 je ITO - High Quality Software Solutions

Borba protiv raka dojke je svakodnevnica za mnoge iz našeg društva. Stoga najmanje što možemo učiniti jeste educirati se o prevenciji te podršci koju možemo pružiti onima koji se suočavaju sa ovom teškom bolešću.
Svaka pobjeda počinje malim koracima!
Budimo jedni drugima oslonac.
Poklonimo osmijeh. 

Hvala ITO!