Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Orthomol immun

Pad imuniteta je ozbiljna nus pojava kod o koloških pacijenata u toku terapije.Jedan od načina da podižemo imunitet je preparat Orthomol immun.

Hvala kompaniji Pharma Maac!