Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Zahvalnica timovima na učešću za RFTC 2020

Zahvaljujemo se svima registriranim  na učešću i angažmanu na digitalnoj RFTC 2020 godine u BiH.

Dobro je znati da ste uz nas,divan je osjećaj!Hvala prijatelji!