Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Psihopodrška online

I dalje smo samo sa  online aktivnostima psihosocijalna podrska kroz online radionice sa psihologom i kreativno Think Pink Bosna i Hercegovina #ThinPinkZajednoSmoJedno