Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Edukativno predavanje u crkvi sv.Franje Cim

Održano edukativno predavanje u  okviru projekta Think Pink-Zajeno smo jedno