Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

ThinkPink-edukativna predavanja

Održano edukativno predavanje u Medicinskoj školi  Sestara Milosrdnica,u okviru projekta Think PInk.Zajedno smo jedno