Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Posjeta žena HDZ BiH Kraljica Katarina Kosača

Udrugu su posjetile žene HDZ-a BiH Kraljica Katarina Kosača. Ponudile su svoju suradnju i potporu u svim akcijama koje udruga organizira.

Također je obilježen praznik žena u pozorišnoj kafani uz ugodno druženje i zakusku.