Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Posljednji pozdrav

Dana 26.02.2017.god. prestalo je da kuca srce naše drage Erna Cipra.Bila je mnogima za primjer,žena vrijedna  divljenja i dubokog poštovanja.