Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

WHEP radni sastanak

U Sarajevu je 12.03 i 13.03.2015.god.održan sastanak liderki partnerskih organizacija JDC& Komen WHEP – Programa osnaživanja zdravlja žena u BiH.