Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

JDC/Komen u posjeti

Posjeta JDC & Komen WHEP – Programa osnaživanja zdravlja žena u BiH- g.Itai Shamir.,g.Tamara Fine i g.Nela Hasić

Razgovor sa članicama u opuštenoj i pozitivnoj atmosferi uz  rad na kreativnoj radionici,a poslije i razgovor sa psihologom g.Berima Haćam