Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

World Cancer Day

Svjetski je dan borbe protiv raka obilježava se svake godine 4. 02. s ciljem podizanja svijesti o raku, mogućnostima u prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju raka.

Medjunarodni dan borbe protiv raka je idealna prilika da se govori o svim temama vezanim za liječenje malignih oboljenja.U fokusu oovogodišnjeg Medjunarodnog dana borbe protiv raka su:
-biranje zdravih stilova života
-rano otkrivanje
-liječenje za sve
-maksimalan kvalitet života
Novi Pogled u 11h u Mepas Mall i 23 partnerska udruženja u BiH sutra će se u svojim lokalnim sredinama obratiti medijima jer su primorana da se bore i zalažu za ostvarivanje svog ljudskog prava,prava na ŽIVOT!!!