Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Izložba radova

U hotelu "Bristol" održana je izložba ručnih radova u sklopu projekta Radost druženja kao kreativna terapija podržan od Avona.