Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Press konferencija Avon

Sredstva su odobrena na temelju projekta Radost druženja kao terapija kroz kreativni rad i namijenjena su za cjelogodišnji rad, koji uključuje radionice „art terapije“ za žene oboljele od raka dojke.