Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Ouvrage u Londonu

instalacija

Zajednička instalacija rađena u saradnji sa FKC i dragom Feancoise Dupre u Mostaru - postavljena i u The Women s Library London, Old Castle Street E1 7 NT, London.