Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Aktivnosti psihosocijalne potpore sa psihologom

Grupe psihološke podrške kako bi se bolje osjećale , redovito se održavaju i podržane su od strane Think Pink-a