Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

UWC Bald for a Cause-Ćelav za razlog u 2023.godini