Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Obilježavanje Dana roza vrpce