Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Od spoznaje do liječenja:Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH

Preporučuje se da svaka žena dobi od 50 do 69 godina jednom godišnje uradi mamografski pregled