Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

Tim udruge Novi Pogled

570 registriranih u timu udruge...
570 puta hvala svim članovima našeg  tima na registracijama   podrške ...
Nastavljamo i dalje zajedno .....
     #Zamene,
     #Zatebe,
     #Zasve.....
A sutra 25.09. na platou ispred SCC-a  slavimo život na našoj
Race for the Cure- Bosna i Hercegovina
#RFTC2022