Udruga/udruženje građana za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena

instalacija

Novi Pogled je udruga koja djeluje na području cijele Hercegovine od 2003., sa sjedištem u Mostaru. Misija udruge je psihološka podrška i pomoć oboljelim ženama i njihovim obiteljima u toku i poslije liječenja, te podizanje svijesti u zdravoj populaciji svih uzrasta o značaju brige o zdravlju.

Dosadašnjim projektima edukacije zdrave populacije te raznovrsnih oblika pomoći oboljelima i članovima njihovih obitelji, uspjeli smo se nametnuti u zajednici kao značajan faktor u zaštiti fizičkog i mentalnog zdravlja.

Projekat pružanja psihološke podrške oboljelima i njihovim članovima obitelji je pokrenut kao rezultat praćenja njihovih potreba i ima za generalni cilj osiguranje potpore osobama oboljelim od karcinoma dojke, čije je lječenje u tijeku i njihovim obiteljima kako bi se umanjile ili potpuno...

logo

Naš rad se odvija u grupama otvorenog tipa i grupe imaju sljedeće zadatke:

  • educirati oboljele i njihove članove obitelji o oboljenju, toku liječenja, prognozama i važnosti psihološke podrške za sve osobe u sistemu;
  • na grupi razmijeniti iskustva sa akcentom na emocije koje je nova situacija proizvela kod oboljelih i kod njihovih članova obitelji, u svrhu normalizacije i lakšeg prihvaćanja istih savladati osnovne tehnike nošenja sa stresom, tehnike relaksacije i kontrole impulsa;
  • raditi na poboljšanju kvalitete komunikacije unutar obitelji sa ciljem prevazilaženja blokada i predrasuda
  • trijažirati među članovima grupe one kojima je potrebna individualna psihološka pomoć i potpora, na osnovu procjene psihologa, psihijatra ili na traženje člana grupe.

kroz razne kampanje,informiranja,seminare,šetnje i druge događaje obilježit će se širom svijeta današnji dan "Medjunarodni dan borbe protiv raka ",kako bi se podigla svijest kako se boriti protiv...

Ovogodišnji Svjetski dan borbe protiv raka ,posvetile smo sebi, jer  to je  naš dan i obilježili smo ga  izletom  u Dubrovnik.